ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Soi cầu chuẩn đến đâu thì vẫn có rủi ro. Rủi ro là bạn không biết cách chốt số chỉ cần sai 1 ly đi 1 dặm, Chúng tôi cung cấp dịch vụ SIÊU CHUẨN XÁC sẽ đưa ra những con số chuẩn mà không ở đâu có. Hãy đến chơi và mang tiền về bạn nhé!.

GIÁ: 500.000 VNĐ

Lưu ý: Số ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC sẽ tự động hiện ra sau khi nạp đủ tiền! Vì cầu VIP nên bạn cần chuẩn bị vốn theo ít nhất 3 ngày, có thể cầu gãy 1 đến 2 ngày là bình thường.

Số Chuẩn đã được chốt từ 10-18h hàng ngày. Hỗ trợ: Gate, Zing Card, Mobi, Viettel, Vina....

Hãy Email cho chúng tôi nếu nạp thẻ lỗi bạn nhé!

NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm nay
17-04-2021 Đầu 1 Đuôi 6 Miss
16-04-2021 Đầu 8 Đuôi 9 Win 89
15-04-2021 Đầu 8 Đuôi 2 Win 82
14-04-2021 Đầu 9 Đuôi 5 Win 95
13-04-2021 Đầu 0 Đuôi 3 Win 05
12-04-2021 Đầu 2 Đuôi 9 Win 39
11-04-2021 Đầu 4 Đuôi 3 Win 13
10-04-2021 Đầu 2 Đuôi 3 Win 13
09-04-2021 Đầu 8 Đuôi 0 Win 70
08-04-2021 Đầu 0 Đuôi 9 Win 04
07-04-2021 Đầu 6 Đuôi 5 Win 75
06-04-2021 Đầu 5 Đuôi 6 Win 59
05-04-2021 Đầu 2 Đuôi 2 Miss
04-04-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Win 78
03-04-2021 Đầu 1 Đuôi 2 Win 10
02-04-2021 Đầu 6 Đuôi 5 Win 95
01-04-2021 Đầu 9 Đuôi 3 Win 93
31-03-2021 Đầu 9 Đuôi 6 Win 96
30-03-2021 Đầu 4 Đuôi 5 Win 55
29-03-2021 Đầu 0 Đuôi 1 Win 00
28-03-2021 Đầu 9 Đuôi 5 Win 95
27-03-2021 Đầu 0 Đuôi 2 Win 01
26-03-2021 Đầu 4 Đuôi 7 Win 42
25-03-2021 Đầu 9 Đuôi 1 Miss
24-03-2021 Đầu 2 Đuôi 8 Win 38
23-03-2021 Đầu 3 Đuôi 1 Win 39
22-03-2021 Đầu 1 Đuôi 3 Win 15
21-03-2021 Đầu 4 Đuôi 5 Win 40
20-03-2021 Đầu 3 Đuôi 8 Win 38
19-03-2021 Đầu 2 Đuôi 7 Win 24
18-03-2021 Đầu 3 Đuôi 4 Win 33
17-03-2021 Đầu 5 Đuôi 2 Win 52
16-03-2021 Đầu 1 Đuôi 4 Win 54
15-03-2021 Đầu 4 Đuôi 2 Miss
14-03-2021 Đầu 8 Đuôi 7 Win 87
13-03-2021 Đầu 1 Đuôi 2 Win 12
12-03-2021 Đầu 3 Đuôi 9 Win 39
11-03-2021 Đầu 2 Đuôi 9 Win 26
11-03-2021 Đầu 2 Đuôi 9 Win 26
10-03-2021 Đầu 2 Đuôi 6 Miss
09-03-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Win 36
08-03-2021 Đầu 5 Đuôi 8 Win 59
07-03-2021 Đầu 3 Đuôi 5 Win 33
06-03-2021 Đầu 1 Đuôi 8 Win 18
05-03-2021 Đầu 1 Đuôi 2 Win 92
04-03-2021 Đầu 0 Đuôi 0 Win 00
03-03-2021 Đầu 1 Đuôi 2 Win 10
02-03-2021 Đầu 6 Đuôi 2 Win 62
01-03-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Win 77
28-02-2021 Đầu 6 Đuôi 8 Win 98
27-02-2021 Đầu 1 Đuôi 2 Win 13
26-02-2021 Đầu 0 Đuôi 6 Win 00
25-02-2021 Đầu 5 Đuôi 2 Win 55
24-02-2021 Đầu 1 Đuôi 5 Win 15
23-02-2021 Đầu 1 Đuôi 2 Win 10
22-02-2021 Đầu 0 Đuôi 8 Win 08
21-02-2021 Đầu 6 Đuôi 7 Win 07
20-02-2021 Đầu 2 Đuôi 0 Win 30
19-02-2021 Đầu 2 Đuôi 3 Win 03
18-02-2021 Đầu 9 Đuôi 0 Win 10
17-02-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Win 77
16-02-2021 Đầu 6 Đuôi 7 Miss
15-02-2021 Đầu 8 Đuôi 7 Win 86
14/02/2021 TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021 TẤN TÀI TẤN LỘC
13/02/2021 TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021 TẤN TÀI TẤN LỘC
12/02/2021 TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021 TẤN TÀI TẤN LỘC
11/02/2021 TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021 TẤN TÀI TẤN LỘC
10-02-2021 Đầu 1 Đuôi 6 Miss
09-02-2021 Đầu 1 Đuôi 6 Miss
08-02-2021 Đầu 2 Đuôi 7 Miss
07-02-2021 Đầu 4 Đuôi 6 Miss
06-02-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Miss
05-02-2021 Đầu 8 Đuôi 2 Miss
04-02-2021 Đầu 5 Đuôi 8 Win 18
03-02-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Miss
02-02-2021 Đầu 1 Đuôi 6 Miss
01-02-2021 Đầu 0 Đuôi 8 Miss
31-01-2021 Đầu 1 Đuôi 6 Win 86
30-01-2021 Đầu 3 Đuôi 7 Miss
29-01-2021 Đầu 6 Đuôi 5 Win 69
28-01-2021 Đầu 7 Đuôi 4 Miss
27-01-2021 Đầu 5 Đuôi 6 Win 56
26-01-2021 Đầu 7 Đuôi 8 Win 79
25-01-2021 Đầu 6 Đuôi 7 Win 57
24-01-2021 Đầu 8 Đuôi 1 Win 83
23-01-2021 Đầu 6 Đuôi 1 Win 60
22-01-2021 Đầu 6 Đuôi 5 Win 64
21-01-2021 Đầu 2 Đuôi 8 Miss
20-01-2021 Đầu 6 Đuôi 2 Miss
19-01-2021 Đầu 7 Đuôi 6 Win 77
18-01-2021 Đầu 4 Đuôi 7 Win 49
17-01-2021 Đầu 9 Đuôi 2 Win 95
16-01-2021 Đầu 0 Đuôi 9 Miss
15-01-2021 Đầu 9 Đuôi 5 Win 85
14-01-2021 Đầu 3 Đuôi 6 Win 38
13-01-2021 Đầu 8 Đuôi 9 Win 69
12-01-2021 Đầu 9 Đuôi 2 Win 92
11-01-2021 Đầu 1 Đuôi 8 Miss
10-01-2021 Đầu 1 Đuôi 6 Win 46
09-01-2021 Đầu 6 Đuôi 3 Win 64
08-01-2021 Đầu 1 Đuôi 6 Win 26
07-01-2021 Đầu 5 Đuôi 8 Win 54
06-01-2021 Đầu 1 Đuôi 2 Win 02
05-01-2021 Đầu 4 Đuôi 6 Win 76
04-01-2021 Đầu 8 Đuôi 9 Win 88
03-01-2021 Đầu 1 Đuôi 6 Miss
02-01-2021 Đầu 8 Đuôi 6 Win 81
01-01-2021 Đầu 8 Đuôi 5 Win 85
ĐÃ LƯU KẾT QUẢ THÁNG TRƯỚC